Hem

Frågan är inte om, utan när en olycka inträffar.

Hur överraskad vill du bli?

Utbildning och kunskap om riskkällor för brands uppkomst samt ett korrekt agerande i händelse av brand är avgörande för att minimera sannolikheten att en brand uppstår och om den ändå uppstår kunna minska konsekvensen av den.

ANDREAS ROSÉN

Mångårigt kunnande inom brandskydd.

Både förebyggande och skadeavhjälpande/operativt arbete.

TJÄNSTER

Företaget erbjuder konsulttjänster, rådgivning och utbildning inom brandskydd, riskhantering och prehospital sjukvård.

REFERENSER

Företagets målsättning är att öka kundernas vilja att arbeta med brandskyddsfrågor och bidra till ett tryggare samhälle.

ARBETAT MED BRANDSKYDD I ÖVER ETT DECENNIUM

2005-2007 genomförde jag utbildningen skydd mot olyckor vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Sedan dess har jag arbetat med brandskydd i olika former. Först på kommunal räddningstjänst som heltidsbrandman och tillsynsförrättare, därefter som brandkonsult och utbildare på ett konsultbolag baserat i Uppsala.

För närvarande arbetar jag som brandskyddssamordnare på en stor statlig myndighet och driver Andreas Rosén Consulting som en bisyssla.

 

Jag hoppas ni vänder er till mig för att ta ert företags brandskyddsarbete till en ny nivå!

KONTAKTUPPGIFTER

Företaget är verksamt främst inom Mälardalen och utgår från Uppsala, men för rätt uppdrag är allting möjligt. Ta gärna kontakt via kontaktsidan eller via:

 

Telefon: 073-950 49 31

Email: info@andreasrosen.com

Copyright - All Rights Reserved